Przyjazny urząd: osoby uprzywilejowane będą obsługiwane poza kolejnością

25.02.2021

Już wkrótce na Sali Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pojawią się tabliczki informujące o tym, że osoby uprzywilejowane mają pierwszeństwo obsługi poza kolejnością. Chodzi o kobiety w ciąży, osoby o szczególnych potrzebach, seniorów 70+ oraz osoby z małymi dziećmi.

Kwestia priorytetowej obsługi klientów uprzywilejowanych nie jest wprawdzie obecnie uregulowana w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wierzymy jednak, że postawa wzajemnej życzliwości i zrozumienia zagości na stałe w budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

– W ostatnich latach zwyczaj przepuszczania osób uprzywilejowanych został trochę zapomniany. Zdarzają się sytuacje, kiedy kobiety w ciąży lub osoby z niepełnosprawnościami  ruchowymi muszą czekać na swoją kolej. Nie zawsze nasi pracownicy  są w stanie dostrzec takie osoby i obsłużyć je poza kolejnością. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie odpowiednich oznaczeń – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.