Znamy Profilaktyków Roku 2020

23.02.2021

W pięknie odrestaurowanych wnętrzach Teatru Nowego w Zabrzu wręczone zostały dziś tytuły „Profilaktyka Roku 2020”. Laureatami tegorocznej, ósmej już edycji, zostali: Łukasz Gajos (kategoria indywidualna) oraz Fundacja “Twój Everest” (kategoria zespołowa).

Z uznaniem śledzę osiągnięcia zabrzańskich środowisk działających na rzecz mieszkańców zagrożonym społecznym wykluczeniem – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Stwarzają bowiem przyjazne warunki do ich rozwoju, a pokazując, że warto pokonywać zewnętrzne trudności i własne ograniczenia, aby osiągać zaplanowane cele, na nowo uczą swych podopiecznych czerpać radość z życia i cieszyć się każdym dniem. Stanowią tym samym istotne uzupełnienie i wsparcie dla systemowych metod profilaktyki i przeciwdziałania wielu problemom społecznym. Dziękuję laureatom za rzetelność i otwartość w podejmowaniu zadań zmierzających do społecznego rozwoju naszego miasta i z przyjemnością zapraszam co roku do konkursu zarówno instytucje publiczne, przedsiębiorców, jak i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, realizujące działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień – dodaje prezydent Zabrza.

W dzisiejszej gali udział wzięli m.in. zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze Krystian Jonecko, koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu i przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu Jan Szulik, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu Małgorzata Kowalcze oraz Kazimierz Speczyk, działacz społeczny i prezes Klubu Abstynentów „Nowe Życie”.

Organizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień we współpracy z Urzędem Miejskim w Zabrzu konkurs „Profilaktyk Roku 2020” ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza. Tytuł przyznawany jest każdego roku przez kapitułę konkursu w kategorii indywidualnej – osoba oraz zespołowej – instytucja.

Tegoroczni laureaci:

W kategorii indywidualnej tytuł Profilaktyk Roku 2020 otrzymał Łukasz Gajos.

Kapituła jednogłośnie przyjęła jego kandydaturę w uznaniu Jego wieloletniego zaangażowania w profilaktykę osób uzależnionych i ich rodzin. Łukasz Gajos swoją działalność społeczną w tym obszarze rozpoczął w 2011 r. jako kierownik i główny wychowawca w świetlicy środowiskowej „Andrzejka” przy parafii św. Andrzeja w Zabrzu, gdzie udzielał wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Od 2012 r. jest zatrudniony w Stowarzyszeniu „Żyj i Daj Żyć”, gdzie pełni funkcję pedagoga i kierownika „Domu POKORA” dla osób bezdomnych. Zainicjował tu m.in. zajęcia z filmoterapii (jest pasjonatem kina). Jako wiceprezes koordynuje zbiórki żywności, współorganizuje weekendy trzeźwościowe, turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe, spotkania abstynenckie oraz wydarzenia kulturalne.

Od 2013 r. jest terapeutą w Punkcie Konsultacyjnym ds. Problemów Alkoholowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe: ukończył 2-letnie Studium Psychoterapii Uzależnień i studium specjalisty organizacji pomocy społecznej. W okresie pandemii COVID-19 koordynuje pracą Punktów Wydawania Posiłków „Kromka chleba”, poprzez dostosowanie tych miejsc do standardów sanitarnych. Ponadto zaangażował mieszkanki Domu “Pokora” w pomoc w procesie szycia maseczek dla PAL-Zandka.

W kategorii zespołowej – instytucja, tytuł Profilaktyk Roku 2020 otrzymała Fundacja „Twój Everest”.

Kapituła jednogłośnie przyjęła powyższą kandydaturę doceniając Fundację “Twój Everest” za podejmowanie od wielu lat szeregu działań profilaktycznych na rzecz młodzieży i dorosłych. Fundacja wspiera inicjatywy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i promuje działania prozdrowotne.

Od 2017 roku organizuje kolonie letnie, profilaktyczne (m.in. w 2017 roku w Głuchołazach, w 2018 r. w Zwardoniu, a w 2019 r. w Zawoi) wspófinansowane przez Miasto Zabrze.

Fundacja zainicjowała również akcję „Grosz za minutę”, w której udział wzięło prawie 3000 osób, a także warsztaty rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży poprzez takie akcje jak „Niemożliwe nie istnieje”. Działacze Fundacji promując hasło: “Każdy ma swój Everest” pokazują i utwierdzają swych podopiecznych w przekonaniu, że warto mieć marzenia i poprzez pracę je realizować.

Od 2018 roku, dzięki ich autorskiemu programowi, ruszył Triathlon Profilaktyczny. W 2018 roku wzięło w nim udział prawie 400 osób z 20 klas zabrzańskich szkół, w 2019 ok. półtora tysiąca uczniów, a w 2020 r. ok 1100 osób. Ponadto w 2020 r. pomimo pandemii organizowali “Trening pamięci” i paczki świąteczne dla seniorów oraz sportową akcję „Annapurna – zdobądź niemożliwe”, która przyciągnęła 1145 uczestników.