Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

23.02.2021

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Celem obchodów jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.

Aktualne dane podają, iż na depresję cierpi ok. 10 proc. populacji dorosłych. Jest ona jednym z najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym. Depresja jest chorobą, którą należy leczyć, zarówno farmakologicznie u lekarza psychiatry oraz psychoterapeutycznie.

Depresja może pojawić się u każdego. Choroba może objawiać się poprzez stopniową utratę radości życia i odczuwania przyjemności, umiejętności cieszenia się z rzeczy, które do tej pory były dla nas radosne. Zaburzeniu temu towarzyszy zobojętnienie, obniżenie nastroju i przeżywania oraz poczucie pustki i beznadziejności, niska samoocena oraz poczucie winy. Nastrój staje się zmienny (labilny), często zaznacza się drażliwość, trudność w kontrolowaniu emocji, długotrwały, przenikliwy smutek oraz płacz. Może także pojawić się lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, niepokój, panika. Zanika dotychczasowa aktywność, stopniowo zaznacza się utrata zainteresowań, pojawiają się trudności z podjęciem codziennych czynności (np. wstawanie z łóżka, czynności higieniczne). Funkcjonowaniu towarzyszy przewlekłe zmęczenie prowadzące do ograniczenia codziennej aktywności. Pojawia się myślenie depresyjne –  pesymistyczna ocena własnej przeszłości, teraźniejszości oraz przeszłości, utrata poczucia własnej wartości, poczucie bycia niepotrzebnym, bezwartościowym, zaniżona samoocena. W ciężkim przebiegu choroby zaznaczyć się mogą urojenia depresyjne (fałszywe sądy, które pacjent przyjmuje jako pewnik). Depresji towarzyszą również myśli rezygnacyjne, samobójcze. Pojawiają się one często wbrew woli pacjenta i są trudne do opanowania. Myśli o śmierci, samobójcze są bezwzględnym wskazaniem do konsultacji psychiatrycznej. W przebiegu depresji występują również trudności w zakresie funkcjonowania poznawczego – z koncentracją uwagi, zaburzenia pamięci. Towarzyszącymi trudnościami są również zaburzenia w zakresie snu, zmniejszenie lub brak apetytu, spadek libido, zaburzenia cyklu miesiączkowego, inne dolegliwości somatyczne- bóle kręgosłupa, głowy, brzucha, w klatce piersiowej, suchość w ustach.

W Zabrzu pomoc w tym zakresie można uzyskać w wielu ośrodkach, w tym m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie pracują specjaliści psycholodzy, działa tu również tzw. kontakt zaufania. Poradnia Zdrowia Psychicznego działa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Warto pamietać, że na wizytę u psychiatry nie jest wymagane skierowanie; do psychologa lub psychoterapeuty już jednak tak.