Teatr Nowy w Zabrzu otwiera się po remoncie!

12.02.2021

W czasie obowiązywania ogólnokrajowych obostrzeń i braku wydarzeń kulturalnych, w Teatrze Nowym w Zabrzu trwały prace remontowe. Za kwotę ponad 7 mln zł miasto w swojej instytucji przeprowadziło inwestycję, dzięki której lepsze warunki zyskali zarówno aktorzy, jak i widzowie.

Umowa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu” podpisana została w zabrzańskim Ratuszu w lipcu 2019 r. W ramach inwestycji wzniesiona została nowa część budynku od strony placu Hutniczego (tył obiektu). Utworzono w niej garderoby, które znacząco poprawiły warunki pracy aktorów.

– Teatr Nowy to kolejna siedziba instytucji kultury w Zabrzu, która przeszła gruntowny remont. Dzięki tej inwestycji poprawiły się nie tylko warunki pracy aktorów, ale także komfort odwiedzających nasz teatr widzów. Warto przy okazji podkreślić, że Zabrze jest jednym z trzech miast na Śląsku, które posiadają nie tylko teatr, ale również filharmonię – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Remont budynku najwięcej korzyści przyniesie widzom teatru. W nowej części wybudowano klatkę schodową, która – zgodnie z przewidzianymi w przepisach przeciwpożarowych wymaganiami – umożliwiła udostępnienie balkonu. W ten sposób widownia powiększyła się o nowe miejsca.

W ramach prac zmodernizowano także wentylację oraz zamontowano klimatyzację. Nowe systemy zwiększą komfort widzów w czasie wydarzeń, szczególnie w upalne letnie dni. Remont objął także malowanie ścian w holu, instalację eklektyczną i przeciwpożarową oraz zaplecze techniczne, w tym m.in. kieszenie sceniczne.

– Ten remont był bardzo potrzebny naszej instytucji. Dziękuję władzom miasta za wyasygnowanie znaczących środków na tę ważną inwestycję w sferze kultury. Widzów zapraszam na spektakle, które zaczynamy wystawiać już od 13 lutego – stwierdza Jerzy Makselon, dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu.

Całkowity koszt inwestycji to 7 043 813 zł, z czego 5 272 670 zł wyniosło dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa, a 1 771 136 zł stanowił wkład własny miasta Zabrze.

Foto: Paweł Janicki/ UM Zabrze