Chcesz otworzyć firmę? Aplikuj do projektu “Pakiet na start-2”!

12.02.2021

1 stycznia br. ruszyła kolejna edycja projektu “Pakiet na start-2”, który wspomaga rozwój przedsiębiorczości na terenie naszego miasta wśród osób powyżej 30. roku życia. W ramach przedsięwzięcia, które potrwa do 30 grudnia 2022 r. powstaną 34 miejsca pracy w formie samozatrudnienia.

W ramach projektu zaplanowano kompleksowe wsparcie dla 34 uczestniczek/ów projektu, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Zabrza i należących do nst. grup:

 • osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza:
   – kobiet
  – osób powyżej 50 roku życia
  – osób z niepełnosprawnością
  – długotrwale bezrobotnych
  – o niskich kwalifikacjach
 • reemigrantów (w tym repatriantów)
 • imigrantów
 • osób ubogich pracujących
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają 120 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie dla uczestników projektu:

– szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
– bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności.

Projekt „Pakiet na start – 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi 2 422 049,04 zł, a kwota dofinansowania 2 340 131,59 zł.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.