Awaria w elektrociepłowni koncernu Fortum

09.02.2021

Wczoraj (tj. 8 lutego) w elektrociepłowni międzynarodowego koncernu
FORTUM doszło do awarii kotła, której efektem są ograniczenia w dostawach ciepła. Prezydent Zabrza w trosce o mieszkańców zorganizowała dziś w Ratuszu spotkanie zespołu zadaniowego.

Wzięli w nim udział: prezesi firmy FORTUM oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, przedstawiciele zarządców budynków, a także naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

W związku ze zdarzeniem, ilość ciepła dostarczanego przez koncern FORTUM Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej została ograniczona o ok. 1/3 (z 90 MW do 60MW). Efekt awarii przekłada się na ok. 23 tys. odbiorców ciepła.

Po przeprowadzeniu analizy sytuacji, firma FORTUM przekazała informację, że aktualny stan zasilania zostanie utrzymany do czasu usunięcia awarii. Jednak ze względu na niskie temperatury i związany z nimi proces wychładzania obiektów, temperatura w pomieszczeniach może spadać.

Urząd Miejski w Zabrzu na bieżąco monitoruje sytuację w budynkach
użyteczności publicznej na terenie miasta. Zmniejszane są dostawy ciepła do obiektów, które aktualnie nie są w pełni wykorzystywane (m.in. hale sportowe i szkoły), aby poprawić moc grzewczą dla mieszkańców.

Koncern Fortum zadeklarował zakupienie grzejników, które w razie potrzeby zostaną przekazane instytucjom oraz osobom szczególnie potrzebującym.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek również zadeklarował chęć pomocy.

W związku ograniczeniem dostaw ciepła, ZPEC dokonuje aktualnie procesu
przesterowania ok. 1200 instalacji cieplnych na terenie miasta. Działalność
instytucji użyteczności publicznej pozostaje niezakłócona dzięki systemom
zasilania awaryjnego.

Na bieżąco będziemy informować o postępie prac.