Zwolnienie z opłaty koncesji dla restauratorów

03.02.2021

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przedsiębiorcom od początku roku, prezydent Zabrza po dokonaniu analizy ekonomicznej i prawnej, przygotowała zwolnienie podmiotów gastronomicznych z konieczności wnoszenia opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. koncesja).

Wprowadzenie tej formy pomocy dla zabrzańskich przedsiębiorców umożliwiła nowelizacja Ustawy o Szczególnych Rozwiązaniach Związanych z Zapobieganiem, Przeciwdziałaniem i Zwalczaniem COVID-19, Innych Chorób Zakaźnych oraz Wywołanych Nimi Sytuacji Kryzysowych, która weszła w życie 26 stycznia br.

Przygotowany z inicjatywy prezydent miasta projekt będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miasta Zabrze.