Zabrze i Essen – współpraca, która trwa już kilkadziesiąt lat

03.02.2021

Współpraca w takich dziedzinach jak gospodarka, kultura, sport czy turystyka poprzemysłowa to tylko kilka z wielu przykładów na to, jak ścisłe i wielopłaszczyznowe są kontakty między Zabrzem, a niemiecki miastem partnerskim Essen. Dzisiaj prezydent Zabrza Małgorzata Manka-Szulik oraz nadburmistrz Essen Thomas Markus Kufen wzięli udział w wideokonferencji.

W trakcie spotkania online rozmawiano m.in. o planowanym rozwoju współpracy piłkarskiej między Górnikiem Zabrze a Rot Weiss Essen; koncertach Filharmonii Esseńskiej w Zabrzu i Filharmonii Zabrzańskiej w Essen  czy też dalszej wymianie młodzieży.

Essen to centralne miasto Zagłębia Ruhry, najludniejszego obszaru Republiki Federalnej Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Miasto liczy 584 tys. mieszkańców i jest jednym z największych niemieckich ośrodków miejskich. To siedziba wielu dużych firm, w tym m.in takich jak: RWE, HOCHTIEF, Aldi-Nord, Karstadt czy też ThyssenKrupp. Oprócz tego Essen jest siedzibą instytucji finansowych i handlowych, miejscem targów międzynarodowych i instytucji naukowo-badawczych. Essen jest też głównym ośrodkiem przemysłowym i handlowym Zagłębia Ruhry.

W 1953 r. Rada Miejska w Essen podjęła uchwałę o objęciu opieką (patronatem) wszystkich byłych mieszkańców Zabrza, którzy osiedli właśnie w Zagłębiu Ruhry w Północnej Nadrenii-Westfalii.

Nawiązanie oficjalnych kontaktów pomiędzy władzami Zabrza i Essen wyprzedziło nieznacznie w czasie porozumienie, które zostało podpisane przez Województwo Śląskie i Kraj Nadrenię Północną – Westfalię.

W czerwcu 2000 roku doszło do pierwszej oficjalnej wizyty prezydenta Zabrza w Essen na zaproszenie nadburmistrza dra Reinigera.

W dniach 26-28 września 2003 r. w Essen odbyło się Międzynarodowe Forum pn. „Tworzyć, a nie zarządzać” z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Od tamtego czasu pomiędzy Zabrzem a Essen rozwinęła się współpraca, która zaowocowała wieloletnim programem wymiany doświadczeń w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi i samopomocy. Od 2010 roku przedstawiciele Miasta Essen oraz esseńskich organizacji pozarządowych uczestniczą w organizowanych w Zabrzu międzynarodowych konferencjach z cyklu „Europejskie dobre praktyki na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Zabrze korzysta z niemieckich doświadczeń także w zakresie restrukturyzacji gospodarki, która pomimo iż w Essen zaczęła się 30 lat wcześniej niż w Zabrzu, ciągle nie jest procesem zakończonym.

W Essen odbywają się także tzw. Hindenburger Heimattreffen, czyli „Spotkania Zabrzan”. Spotkania te mają swą ponad 60-letnią tradycję i odbywają się w cyklach dwuletnich. W Essen od wielu lat funkcjonuje też Izba Zabrzańska, która w 2007 roku została uzupełniona o współczesną wizytówkę naszego miasta.

Więcej na temat współpracy partnerskiej pomiędzy Zabrzem a Essen przeczytacie Państwo TUTAJ.