Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

01.02.2021

Wielu przedsiębiorców nadal nie korzysta z uprawnień przysługujących im z mocy ustawy. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wymieniony akt prawny określa między innymi obowiązki dłużnika i wiążące się z tym szczególne uprawnienia wierzyciela związane przede wszystkim z opóźnieniami w spełnianiu świadczeń pieniężnych.

O ile dla większości przedsiębiorców wiadomym jest, że wierzycielowi w razie wygranego procesu sądowego przysługuje zwrot kosztów postępowania, o tyle nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że poza odsetkami za opóźnienie mogą od dłużnika dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności również na etapie przedsądowym.

Ustawa, poza uprawnieniem wierzyciela związanym z naliczaniem odsetek, wprowadza również „ryczałtową” rekompensatę w kwotach 40, 70 i 100 euro – zależnie od wartości świadczenia pieniężnego, co często jest wystarczające na pokrycie kosztów przedsądowej windykacji.

Szkolenie z tego zagadnienia przeprowadzone zostanie w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 22 lutego o godz. 13:30.