Odprawa roczna zabrzańskich policjantów

29.01.2021

W Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu odbyła się odprawa służbowa online podsumowująca wyniki pracy mundurowych w 2020 roku.

W naradzie uczestniczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, komendant miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć wraz ze swoimi zastępcami. Szef zabrzańskiej komendy przedstawił wyniki osiągnięte w roku 2020, a także wytyczył kierunki pracy na rok bieżący.

Przypomniał o najważniejszych wydarzeniach kryminalnych minionego roku i przedstawił informację o wynikach pracy osiągniętych przez wydziały kryminalny i do walki z przestępczością gospodarczą. Szef zabrzańskich policjantów dokonał również podsumowania wyników wydziałów prewencji i ruchu drogowego.

Odrębnym elementem sprawozdawczym było podsumowanie współpracy z władzami miejskim, strażą pożarną, strażą miejską, jak również współpracy z zabrzańską prokuraturą. Podkreślił, że miniony rok pomimo nałożonych dodatkowych obowiązków przyniósł poprawę dla bezpieczeństwa mieszkańców Zabrza.

Komendant podziękował podległym mu policjantom i pracownikom cywilnym za trud i wysiłek włożony w pracę w 2020 roku. Komendant przedstawił również główne kierunki pracy na rok bieżący.