Wideokonferencja z burmistrzem Lund

28.01.2021

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik uczestniczyła dzisiaj w wideokonferencji z burmistrzem szwedzkiego miasta Lund Matsem Helmfridem. W ubiegłym roku przypadała XXX rocznica zawarcia umowy partnerskiej między Miastem Zabrze i Lund.

– W czasie rozmowy oboje podkreśliliśmy wartość współpracy oraz podsumowaliśmy przeprowadzoną dotąd wymianę dobrych praktyk w zakresie rozwiązań przyjaznych dla środowiska, budowania systemu startupów oraz wdrażania koncepcji „smart city” – komentuje prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. – To istotne, aby europejska wspólnota była budowana nie tylko na poziomie krajów i regionów, ale także samorządów państw członkowskich.

Szwedzi stale pogłębiają współpracę z naszym miastem w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, a także badań naukowych. W latach 2009-2017 co roku przyjeżdżały do Zabrza grupy młodych naukowców z Międzynarodowego Instytutu Przemysłowej Ekonomiki Środowiska przy Uniwersytecie w Lund, realizujące na terenie Zabrza projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, które stanowiły cenny wkład w rozwój miasta.

Przedstawiciele Lund uczestniczyli w ubiegłych latach w organizowanych w Zabrzu konferencjach branżowych na temat wymiany dobrych praktyk w dziedzinie pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zarządzania zasobami ludzkimi czy też ochrony zdrowia i poprawy jakości powietrza.

W marcu 2020 r. w Lund gościli przedstawiciele Miasta Zabrze zajmujący się na co dzień rozwojem środowiska startupów medycznych.