Najlepsze zabrzańskie szkoły w Rankingu Liceów i Techników Pespektywy

28.01.2021

Już po raz dwudziesty trzeci miesięcznik “Perspektywy” przygotował Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021. Wyniki ogłoszono wczoraj podczas gali, która tym razem ze względu na epidemię koronawirusa odbyła się online. Podczas uroczystości poznaliśmy tradycyjnie najlepsze szkoły w Rankingu Liceów i Rankingu Techników, a także zwycięzców rankingów wojewódzkich, maturalnych i olimpijskiego. Wśród najlepszych szkół z całej Polski znalazły się też placówki z Zabrza.

W czołówce wyróżnionych śląskich placówek znalazły się takie zabrzańskie szkoły, jak:

  • Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego – Złota Tarcza
  • III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – Srebrna Tarcza
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. D. Savio – Srebrna Tarcza
  • I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religii – Srebrna Tarcza
  • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zespole Szkół nr 18 – Brązowa Tarcza
  • II Liceum Ogólnokształcące – Brązowa Tarcza
  • XII Liceum Ogólnokształcące (ZSS) – Brązowa Tarcza
  • Technikum nr 1 (Centrum Edukacji) – Brązowa Tarcza.

– Serdecznie gratuluję młodzieży, rodzicom, dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom szkół – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To efekt Waszej pracy. Nie bez znaczenia są również działania Miasta Zabrze podejmowane w celu rozwoju edukacji. Ranking stanowi kolejne potwierdzenie, że środki przeznaczane na edukację młodych ludzi są społecznie ważną i cenną inwestycją

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking “Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 i Rankingu Techników 2021 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2021, Rankingu Maturalnego Techników 2021 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2021.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.plwww.technika.perspektywy.pl.