70-lecie Rady Gmin i Regionów Europy

28.01.2021

Dokładnie dzisiaj Rada Gmin i Regionów Europy świętuje 70-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbywa się konferencja online, podczas której Miasto Zabrze reprezentuje prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) została założona w 1951 roku przez grupę burmistrzów z Europy. Później rozszerzyła zakres działania na regiony i została Radą Gmin i Regionów Europy.

CEMR jest obecnie jedną z największych organizacji zrzeszającą lokalne i regionalne władze w Europie. Jej członkami jest ponad 50 krajowych stowarzyszeń miast, gmin i regionów z 39 krajów. Łącznie jest to około 100 000 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.

Rada Gmin i Regionów Europy działa na rzecz lokalnych i regionalnych samorządów i demokracji. Aby osiągnąć ten cel, stara się kształtować przyszłość Europy poprzez zachęcanie lokalnych i regionalnych podmiotów do wpływania na europejskie prawo i politykę oraz do wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym.

Komitety i grupy robocze tej organizacji starają się wpływać na projekty unijnych aktów prawnych, aby zapewnić, że interesy i obawy władz lokalnych i regionalnych brane są pod uwagę od początku do samego końca procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej.