Nie będzie opłaty targowej

26.01.2021

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie miasta Zabrze nie będzie pobierana opłata targowa.

Informujemy, że w związku z treścią art. 1 pkt 38) ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku  na terenie miasta Zabrze nie będzie pobierana opłata targowa.