Zmarł śp. prof. Franciszek Kokot – wybitny lekarz i naukowiec

24.01.2021

W niedzielę, 24 stycznia, zmarł śp. prof. Franciszek Kokot, jeden z najwybitniejszych lekarzy i naukowców w historii polskiej medycyny, twórca i wieloletni szef Kliniki Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odszedł wybitny nauczyciel kilku pokoleń lekarzy, wspaniały Mentor, autor podręczników, poza wszystkim wyjątkowy Człowiek, który całe swoje życie poświęcił pacjentom i nauce. Współtwórca polskiej nefrologii. Był Mistrzem diagnostyki przy łóżku chorego, tytanem pracy. W praktyce lekarskiej spotkał się z ponad 70 tysiącami chorych! Przez 25 lat kierował stworzoną przez siebie Kliniką Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zorganizował kilkanaście ośrodków dializoterapii. Był rektorem Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny).

Ma na swoim koncie ponad 1000 publikacji naukowych. Był członkiem honorowym 14 zagranicznych towarzystw nefrologicznych; Doctorem Honoris Causa dziesięciu uczelni medycznych ; promotorem 80 doktoratów, opiekunem 20 habilitacji. Dziewięciu Jego podopiecznych uzyskało tytuł profesora.

Foto. FB Śląskiego Uniwersytetu Medycznego