Zmarł śp. Erwin Sówka

22.01.2021

Wczoraj zmarł śp. Erwin Sówka jeden z najważniejszych przedstawicieli malarstwa intuicyjnego. Był członkiem grupy Janowskiej. W bogatej kolekcji malarstwa nieprofesjonalnego Muzeum Miejskiego w Zabrzu znajduje się wiele prac jego autorstwa.

Erwin Sówka urodził się w 1936 r. w Giszowcu – dzielnicy Katowic – w rodzinie górniczej. W wieku kilkunastu lat podjął pracę w kopalni Wieczorek – początkowo na powierzchni, potem pod ziemią. Dołączył do grupy górników – malarzy nieprofesjonalnych, założonej w 1946 r. przy tej kopalni w Katowicach-Janowie przez Teofila Ociepkę – duchowego ojca grupy. Grupę Janowską tworzyło ok. 30 malarzy – amatorów. Fenomen ich malarstwa, inspirowanego m.in. okultyzmem, został przedstawiony w filmie “Angelus” Lecha Majewskiego. Do najwybitniejszych twórców grupy janowskiej zalicza się także m.in. Pawła i Leopolda Wróbli, Gerarda Urbanka, Pawła Stolorza, Ewalda Gawlika i Eugeniusza Bąka.

Inspiracją dla Erwina Sówki były m.in. krajobrazy katowickich dzielnic – Nikiszowca i Janowa, często malował kobiety. Postaci bardzo często umieszczał w dwóch przestrzeniach: realnej i magicznej, materialnej i mistycznej. Dysponował doskonałym warsztatem malarskim, jego obrazy są przemyślane i dopracowane. W swoich pracach często odwoływał się do Starego Testamentu oraz kultury i religii Wschodu.

Obrazy Erwina Sówki posiadają w swoich zbiorach m.in.: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Miejskie w Zabrzu, prywatni polscy oraz zagraniczni kolekcjonerzy.

W 2013 r. artysta otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a w 2017 r. został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Foto: Arkadiusz Gola