W Grzybowicach wybudowana zostanie kolejna nowa droga

21.01.2021

W Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisano dzisiaj umowę na budowę drugiej z sześciu dróg, które jeszcze w tym roku powstaną w Grzybowicach. Umowa dotyczy budowy drogi w ciągu ul. gen. Stanisława Dąbka na długości ok. 365 m wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem i zjazdami do posesji. Wartość tego zadania opiewa na kwotę 1 399 495,93 zł.

Podpisy na dokumencie złożyli w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu Danuta Bochyńska oraz prezes Novum Stone Expert Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic.

Zadanie obejmuje również w swoim zakresie budowę kolektora kanalizacji deszczowej jako instalacji odprowadzającej wodę z powierzchni komunikacyjnych wraz z przyłączami do granicy posesji; budowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych oraz kanału technologicznego; a także przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Grzybowice to północna dzielnica Zabrza, w której dynamicznie rozbudowywane są osiedla mieszkalne. Dlatego miasto rozwija tutaj infrastrukturę drogową. W tym roku powstanie tu sześć nowych dróg przy nst. ulicach: gen. Bronisława Ducha, gen. Stanisława Dąbka, ks. Michała Wosia, Czekanowskiej, Na Lesie oraz Złotej. 14 stycznia w zabrzańskim magistracie podpisana została umowa na budowę pierwszej z nich – przy ul. gen. Bronisława Ducha. Planowane zakończenie wartej prawie 2 miliony złotych (1,72 mln zł) inwestycji przypada 15 sierpnia br. W ramach robót powstanie blisko pół kilometra drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami, zjazdami do posesji oraz doświetleniem przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa.