“Door to door” – wsparcie dla osób z niepełnospawnością

11.01.2021

Dwa specjalistyczne samochody dla osób z niepełnosprawnością zostaną zakupione w naszym mieście w ramach projektu “Door to door”. Dzięki temu osoby te będą mogły łatwiej przemieszczać się po mieście. Na to warte blisko milion złotych zadanie Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu “Door to door” jest zniwelowanie w Zabrzu barier związanych z mobilnością 400 uczestników projektu, w okresie od 1 stycznia br. do 30 września 2022 r., co z pewnością zwiększy dostępność do usług publicznych (m. in. zawodowych, społecznych)  i ułatwi integrację społeczno-zawodową osobom mającym trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

W ramach projektu “Door to door” zakupione zostaną dwa samochody dostosowane do przewozu osób z ograniczoną mobilnością – łącznie za kwotę 330 tys. zł. Projekt przewiduje też m.in. sfinansowanie zakupu sprzętu pomocniczego (wózka dla osób z niepełnosprawnościami, wózka schodowego) oraz szkolenie z pierwszej pomocy dla personelu.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu po zakupieniu specjalistycznych samochodów.