Zabrze finalistą konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2020 – Samorząd jako pracodawca”

05.01.2021

Związek Miast Polskich, w ramach projektu „Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” finansowanego w ramach Programu Dialog Społeczny, ze środków Norway Grants 2014-2021 zorganizował konferencję online podsumowującą ogólnokrajowy „Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020. Samorząd jako pracodawca – Dialog społeczny dla godnej pracy”.  

Podczas spotkania finaliści (wyłonieni przez komisję konkursową) tegorocznej edycji konkursu zaprezentowali najlepsze zgłoszone praktyki dialogu społecznego, spośród których wyłonili laureatów tegorocznej edycji.

W kategorii Rozwiązania dotyczące formalnego wymiaru stosunków pracowniczych w instytucjach samorządowych wypracowane między pracodawcami a związkami zawodowymi i radami pracowników – partnerami dialogu społecznego na poziomie lokalnym I miejsce zdobył Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, a II miejsce przypadło powiatowi Nowy Targ. Natomiast w II kategorii Rozwiązania dotyczące budowy kultury organizacyjnej sprzyjającej kształtowaniu dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy w instytucjach samorządowych zwyciężył Urząd Miasta Lublin, a na II miejscu znalazł się Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Urząd Miejski w Zabrzu, finalista konkursu, otrzymał wyróżnienie za rozwiązanie – „Hierarchiczna kultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zabrzu oparta na wspólnocie praw, dynamice i kreatywności, stałości i przewidywalności oraz poczuciu bezpieczeństwa zatrudnienia”. 

Zwycięzcy konkursu będą mogli wziąć udział w wizycie studyjnej w Norwegii, która została zaplanowana na czerwiec 2021 roku.