Zabrze przestrzenią rozwoju

W Zabrzu-Grzybowicach powstanie geopark

05.01.2021

Dawne wyrobisko gliny w zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice zostanie zrekultywowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną. 

Dzisiaj w zabrzańskim Ratuszu podpisana została umowa na realizacje zadania pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”. Inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje spółka Mostostal Zabrze GPBP S.A.

W imieniu miasta umowę podpisała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik, natomiast Mostostal reprezentowali: Marek Morawski – prezes zarządu oraz jego zastępca Dariusz Frankowski. W wydarzeniu wzięli również udział wiceprezydent Katarzyna Dzióba, naczelnik Biura ds. Inwestorów Urzędu Miejskiego w Zabrzu Rafał Kobos oraz Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Zabrzu.

Wartość podpisanej umowy to ponad 7 mln zł (7.363.825,82 zł). Dzięki pozyskaniu przez miasto wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85 proc. kosztów zostanie pokrytych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zrekultywowanie 9 ha terenu położonego w Zabrzu przy ulicach: Na Lesie i Przy Ujęciu. Teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną.

– Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków unijnych zrekultywujemy w Zabrzu kolejny zdegradowany teren, który będzie służył mieszkańcom dla celów rekreacyjnych – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Projekt podzielony jest na część północną i południową. W północnej części terenu, w miejscu dawnego wyrobiska gliny na potrzeby pobliskiej cegielni, powstanie geopark. Usunięte zostaną nasypy, umocnione skarpy, zostaną wykonane roboty związane z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom. Powstaną ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku. Zamontowane zostaną tablice informacyjne w tematyce dziedzictwa geologicznego i przemysłowego. 

W południowej części terenu powstanie infrastruktura na potrzeby rekreacyjne. Zamontowana zostanie mała architektura (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne zostaną oczyszczone, a tuż przy nich powstaną drewniane pomosty.  Powstanie plaża trawiasta, na której zamontowane zostaną leżaki. 

Wokół dawnego wyrobiska, a także zbiorników wodnych powstaną ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Na terenie całego obszaru zieleń zostanie uporządkowana i wzbogacona. W miarę możliwości zachowane zostaną oraz wzbogacone szaty roślinne występujące na tym terenie.

– Cieszę się, że to zadanie będzie realizować Mostostal Zabrze. To firma z 75-letnim doświadczeniem i wieloma udanymi realizacjami, z których część, jak choćby zabrzański basen czy hala przy szkole sportowej, dobrze służy mieszkańcom – stwierdziła podczas uroczystego podpisania umowy prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Liczę, że geopark będzie pięknym prezentem na 100-lecie Zabrza, prezentem, dodam, pełnym niespodzianek, bo przyjęta dla tego zadania formuła: zaprojektuj i wybuduj daje wykonawcy pole do popisu – dodała prezydent.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.