Wręczono awanse nauczycielskie

29.12.2020

Dzisiaj, w sali historycznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pracownikom zabrzańskich placówek oświatowych.

W uroczystości udział wzięli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Zabrze Sebastian Markisch, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica oraz świeżo mianowani nauczyciele z zabrzańskich szkół i przedszkoli.

– Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój zabrzańskiej oświaty, jestem przekonana, że znakomicie wykorzystacie drzemiącą w Was energię i wiedzę. Jako nauczyciele możemy razem z młodymi przyjaciółmi budować wspólny obraz rzeczywistości. Cieszę się z waszych sukcesów, bo wasze osiągnięcia to także sukcesy miasta – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Postepowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w zabrzańskich przedszkolach i szkołach przeprowadzone zostały na początku grudnia. Przystąpiło do nich dziesięciu nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin. Gratulujemy!