Tarcza 6.0 już obowiązuje!

17.12.2020

16 grudnia br. weszły w życie przepisy zmieniające Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Nowe przepisy przewidują zapowiadaną przez rząd pomoc dla grup przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami epidemii i ograniczeniami w wykonywaniu części działalności gospodarczych. 

Do najważniejszych form pomocy należą: dofinansowanie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, zwolnienie ze składek ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe oraz dotacja do 5000 zł.