Zabrze wśród wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu „Gmina na 5!”

10.12.2020
Zabrze

Ogłoszono wyniki badania prowadzonego w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat zachowań przedsiębiorczych gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.

Celem badania była ocena komunikacji elektronicznej (w tym użyteczności oficjalnych witryn www, łatwości ich użytkowania i ocena kontaktu droga elektroniczną), identyfikacja dobrych praktyk (m.in. poprzez wyszukiwanie unikatowych rozwiązań zwiększających końcową wartość dla użytkownika) oraz promowanie dobrych praktyk.

Próba badawcza objęła 681 jednostek samorządu terytorialnego, przy czym Warszawa była badana w podziale na poszczególne dzielnice.

Łącznie wyróżniono 46 jednostek samorządu terytorialnego i w gronie tym znalazło się również nasze miasto.

Celem tegorocznej, szóstej edycji “Forum Gmin na 5!” jest upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Forum ma też pomóc w wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.