XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa dot. praw i wolności człowieka

10.12.2020

Miasto Zabrze gościło dzisiaj na międzynarodowej konferencji pn. „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka” zorganizowanej pod patronatem UNESCO i Amnesty International przez Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Konferencja odbyła się w 72. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć co roku organizowano ją w Zabrzu, tegoroczne spotkanie ze względu na panującą pandemię odbyło się on-line.

Konferencję otwarła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która w swoim wystąpieniu poruszyła temat: “Tworzenie ośrodka akademickiego jako wsparcie społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie Zabrza“.

Tematyka konferencji dotyczyła m.in.: mechanizmów i narzędzi zapobiegania przemocy, ochrony praw człowieka w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji i technologii kognitywnych, a także kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.