O zakrywaniu ust i nosa w miejscu pracy decyduje pracodawca

10.12.2020

Ustawodawca uznał, że przepisy rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakładające bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, były zbyt daleko idące. Zmodyfikował je więc tak, by o tym decydował pracodawca. 

Aktualnie (od 1 grudnia br.) istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Zastrzeżenia o tym, iż to pracodawca decyduje o stosowaniu środków ochrony nie było w pierwotnej wersji rozporządzenia.