Zabrze przestrzenią rozwoju

Obchody górniczego święta

04.12.2020

Dzisiaj w Zabrzu, podobnie jak w wielu innych miejscowościach naszego regionu, odbywają się obchody górniczego święta, Barbórki. Tym razem jednak z uwagi na epidemię koronawirusa mają one bardzo symboliczny wymiar.

W kościele pw. Świętego Krzyża w Zabrzu odprawiona została dzisiaj uroczysta msza w intencji górników i ich rodzin. W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik. Po mszy złożono kwiaty pod Pomnikiem Braci Górniczej.

Barbórka dla Zabrza, miasta historycznie związanego z górnictwem, to wyjątkowe święto. W kościołach odprawiane są msze święte w intencji górników, przy figurkach i kapliczkach św. Barbary składane są kwiaty.

W tym dniu brać górnicza wspomina również kolegów, którzy zginęli podczas szychty, składają kwiaty i zapalają znicze pod pomnikami upamiętniającymi zmarłych górników.