Skrzyżowanie ulic Wolności i Brysza – ruch okrężny zostanie utrzymany

26.11.2020

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że mając na uwadze utrzymanie płynności ruchu na skrzyżowaniu ulic Wolności i Brysza, a także przewidywany wzrost natężenia ruchu pojazdów związany z okresem przedświątecznym, zarządca drogi – prezydent Miasta Zabrze – podjął decyzję o utrzymaniu ruchu okrężnego.

Istniejąca tymczasowa organizacja ruchu zostanie nieznacznie zmodyfikowana i dostosowana do sugestii kierujących pojazdami, a następnie przekształcona w docelową organizację ruchu.