Obchody 102. rocznicy obrony Lwowa

23.11.2020

W ub. weekend Zabrzański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizował w naszym mieście obchody 102. rocznicy obrony Lwowa przed wojskami ukraińskimi. Uroczystość rozpoczęła się 22 listopada o godz. 11.15 mszą świętą, która odprawiona została w kościele pw. św. Anny przy ul. 3 Maja 18. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych miasta na czele z wiceprezydentem Zabrza Krzysztofem Lewandowskim, przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Łucją Chrzęstek-Bar, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych złożyli kwiaty pod krzyżem pamięci i obeliskiem z ziemią z cmentarza Orląt Lwowskich na łyczakowskiej nekropolii.

22 listopada 1918 r. wojska ukraińskie zostały wyparte ze Lwowa po ataku obrońców miasta oraz odsieczy Wojska Polskiego. W polskich szeregach walczyło blisko 1,5 tys. młodych ludzi, którzy nie ukończyli 17 roku życia. Nazwano ich „Orlętami Lwowskimi”.

Konflikt ukraińsko-polski narastał od końca XIX w., na sile zaczął przybierać przy końcu I wojny światowej na skutek ukraińskich dążeń niepodległościowych. Sposobna dla Ukraińców sytuacja do przejęcia polskiego Lwowa nadarzyła się w 1918 r., kiedy to następował kres istnienia państwa austrowęgierskiego. Bohaterscy obrońcy Lwowa zniweczyli te plany.