Zabrze wspiera przedsiębiorców

20.11.2020

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez stan epidemii, wielu przedsiębiorców musiało zawiesić lub znacząco ograniczyć swoją działalność gospodarczą. Dlatego w naszym mieście nadal obowiązuje wprowadzona w marcu br. możliwość skorzystania z umorzenia czynszu za najem lokali użytkowych będących własnością gminy. Zachęcamy Państwa do składania wniosków w tym zakresie.

Dla najemców prowadzących w gminnych lokalach działalność o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym wprowadzono możliwość uzyskania zwolnienia z opłat czynszu. Z takiej pomocy można skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Wsparcie obowiązuje od 14 marca.

Szczegółowych informacji udzielają:
Wydział Zarządzania Mieniem – tel. 32 37 33 441
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32 37 34 810
Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 32 37 33 900.

O pozostałych rozwiązaniach oferowanych przez Miasto Zabrze dla przedsiębiorców, w tym m.in. możliwości uzyskania zwolnienia z opłat za dzierżawę gruntu czy też z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub wieczyste użytkowanie, przeczytacie Państwo w zakładce Dla Biznesu/ COVID-19. Zabrze wspiera przedsiębiorców.