“Klastry, Współpraca Innowacje” – Odkryjmy je razem z PARP

20.11.2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym wydarzeniu online pod tytułem „KLASTRY, WSPÓŁPRACA, INNOWACJE” – już we wtorek 24 listopada o godzinie 9:50.

Spotkanie ma podnosić jakość polskiego ekosystemu innowacji, a w szczególności efektywność współpracy w strukturach klastrowych. Jest część większego programu PARP – Connect & Scale up, ), który z powodzeniem prowadzony jest już od 3 lat i jak dotąd zgromadził przeszło 120 prelegentów i 1800 uczestników, i który trwale transformuje środowisko współpracy i innowacji.

Rejestracjahttps://hopin.com/events/klastry

Temat przewodni spotkania: KLASTRY, WSPÓŁPRACA, INNOWACJE

Spotkanie będzie dotyczyć zagadnienia w jaki sposób dobrze zorganizowana w ramach klastrów współpraca oparta o zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, wynalazcami, instytucjami otoczenia biznesu stwarza wymierne szanse do: wymiany wiedzy i doświadczeń, inspirowania się wzajemnego, podejmowania nowych ambitnych projektów, tworzenia innowacji, wprowadzania na rynek wspólnych produktów i usług, rozwoju przedsiębiorstw, tworzenia większej wartości, transformowania gospodarki, rozwoju kadr, sprawnego radzenia sobie z trudnościami, a tym samym dla podmiotów współpracujących ze sobą staje się trampoliną do ich ekspansji na arenie krajowej i międzynarodowej.

WYSTĄPIENIA | AGENDA

09:50 – 10:00 | Rejestracja uczestników (wirtualna poczekalnia)

10:00 – 10:10 | Intro: wprowadzenie do tematu spotkania

10:10 – 11:40 | Prelekcje eksperckie 
Blok 1:  Przemysł, Startupy, Internacjonalizacja | Klaster Obróbki Metali | (link)

 • Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali
 • Janusz Poulakowski, Dyrektor Operacyjny Klastra Obróbki Metali
 • Jarosław Kozak, CEO, Technology Applied
 • Maciej Bargiel, CEO, Ercascolar

Blok 2: COVID, Biotechnologia, Nawozy | Klaster Chemiczny “Zielona Chemia” | (link)

 • Przemysław Wojdyła, Członek Zarządu Klastra Chemicznego “Zielona Chemia”
 • Tomasz Chabelski, Wiceprezes, Evergreen Solutions

Blok 3:  Zamykamy Obiegi | Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (link)

 • Agnieszka Zdanowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • Katarzyna Blachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

11:40 – 11:50 | Podsumowanie spotkania

11:50 +| Moderowany networking

Chat room’y z możliwością porozmawiania z: 

 • przedstawicielami Klastra Obróbki Metali, 
 • przedstawicielami Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • przedstawicielami Klastra Chemicznego “Zielona Chemia”
 • Ekspertem PARP w zakresie poddziałania 2.3.3 POIR Internacjonalizacja Krajowych Klastrów Kluczowych
 • Ekspertem PARP w zakresie poddziałania 2.3.7 POIR Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Rejestracjahttps://hopin.com/events/klastry