Projekt “Magnes” pomoże osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym

10.11.2020

Miasto Zabrze pozyskało ponad 2 mln zł dofinansowania na ważny projekt społeczny pn. “Magnes”, który skierowany jest do 140 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym co najmniej 112 osób z niepełnosprawnością. Realizowany będzie na terenie naszego miasta od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt przewiduje podjęcie nst. działań:

  • praca socjalna, m.in. Indywidualna Ścieżka Reintegracji ( IŚR) dla uczestników/czek projektu, doradca ds. Osób z Niepełnosprawnością, Opiekun /środowiskowy;
  • usługi społeczno-zawodowe – w Klubie Integracji Społecznej – psycholog, trener pracy;
  • działania integracyjne i środowiskowe, m.in. wyjazdowe warsztaty integracyjno-komunikacyjne;
  • usługi społeczno-zdrowotne – trening kompetencji społecznych, usługi zdrowotne wspomagające;
  • wzmocnienie potencjału społecznego – platforma współpracy NGO, m.in. projekty tworzone przez lokalną społeczność.

Całkowita wartość projektu “Magnes” to 2 444 962,97 zł, w tym dofinansowanie to 2 078 218,52 zł. Miasto Zabrze jest beneficjentem pozyskanych środków, natomiast realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.