Ważna informacja dla sprzedawców kwiatów i zniczy!

03.11.2020

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że z uwagi na Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 października br. dotyczące zamknięcia cmentarzy od 31 października do 2 listopada można wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu o zwrot opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia sprzedaży kwiatów i zniczy i innych artykułów okolicznościowych.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku zajmowania pasa drogowego w podanym wyżej terminie oraz numer konta bankowego, na który będzie dokonany zwrot wpłaconych środków.