W Zabrzu powstanie sportostrada

03.11.2020

Dzisiaj, w sali historycznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym DOMAX z siedzibą w Boronowie na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. “Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-rowerowy wraz z budową oświetlenia w ramach zadania Sportostrada Zabrzańska”. Wartość umowy to ponad 908 tysięcy zł. Roboty powinny zostać ukończone do 31 maja 2021 r.

W spotkaniu udział wzięli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Danuta Bochyńska-Podloch dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu oraz Arkadiusz Mika właściciel PHU DOMAX.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach zadanie budżetowego “Zabrzańskie trasy rowerowe”.

Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-rowerowy wraz z budową oświetlenia w ramach zadania Sportostrada Zabrzańska” opracowana została przez biuro Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga.

Realizacja zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 850 m od skrzyżowania z ul. Sportową i Rogera.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące roboty:

  • rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni,
  • wykonanie podbudowy jezdni oraz ujednolicenie jej szerokości do 3,5m,
  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego,
  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdów,
  • oczyszczenie rowów z namułu wraz z ich wyprofilowaniem,
  • wymiana uszkodzonych rur przepustowych pod zjazdami,
  • wykonanie miejsc rekreacji z postaci zatok z wyposażeniem w ławki i kosze na śmieci,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego w zakresie przebudowywanej drogi wewnętrznej,
  • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.