Otwarty konkurs ofert – w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt

28.10.2020

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021.

W załączeniu treść zarządzenia: