Przedsiębiorca, który naruszy rządowe nakazy i zakazy, straci prawo do wsparcia z publicznych pieniędzy

26.10.2020

Obecnie trwają w Sejmie prace nad pakietem ustaw tzw. Covidowych. W jednym z projektów – tzw. małej tarczy antykryzysowej – znalazły się nie tylko rozwiązania, które mają ułatwić walkę z epidemią, ale także nowe, dotkliwe sankcje dla biznesu. Zapisane zostały w enigmatycznym przepisie na końcu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19, przewidującym możliwość odebrania dotacji firmie dotkniętej kryzysem gospodarczym.

Chodzi o art. 18 projektu, który mówi, że naruszenie przez przedsiębiorców ograniczeń, nakazów i zakazów w prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wydanych na podstawie art. 46a i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi podstawę do odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności z rządowych programów antykryzysowych.

Naruszenia te mogą dotyczyć np. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, obowiązku poddania się kwarantannie, nakazu lub zakazu przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, nakazu określonego sposobu przemieszczania się.

Ostateczny kształt regulacji poznamy wkrótce.