Spotkanie z zarządem firmy ALBA

23.10.2020

W związku z niezadowoleniem, jakie rodzą nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych przez WPO ALBA S.A., dziś w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się kolejne spotkanie władz miasta z przedstawicielami spółki.

Przedstawiono wnioski płynące z licznych interwencji mieszkańców zgłaszających zaległości w realizacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Władze spółki wezwane zostały do przedstawienia szczegółowego planu naprawczego.

Zaprezentowano także konkretne uwagi z cyklicznych inspekcji dokonywanych przez pracowników urzędu, którzy poza wykonywaniem swoich obowiązków dokonują w terenie kontroli w zakresie jakości i efektywności usług świadczonych przez firmę. Przeprowadzane wizje lokalne wykazały, że w dalszym ciągu występują opóźnienia w odbiorze poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

Wykonawca zadeklarował skierowanie do Zabrza kolejnych pojazdów i brygad. Zobowiązał się, że będzie odbierał śmieci również w weekend – tak jak miało to miejsce również w ubiegłym tygodniu. Podkreślili, że trudności zostaną rozwiązane już w najbliższych dniach.

Zwiększymy zatrudnienie oraz liczbę pojazdów. Będziemy koordynować harmonogramy. W ten weekend planujemy pracę w celu nadrobienia zaległości. Skierujemy do obsługi dodatkowych pracowników” – zadeklarował Witold Seńczuk, prezes zarządu WPO ALBA S.A.

Władze miasta o nieprawidłowościach poinformowały właścicieli firmy w Niemczech.