Spotkanie dotyczące inwestycji w PSZOK

22.10.2020

Wczoraj w zabrzańskim Ratuszu odbyły się dodatkowe konsultacje dotyczące możliwości zrealizowania w Zabrzu inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, Rady Miasta Zabrze oraz radni dzielnicowi.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami istnieje obowiązek zorganizowania na potrzeby gminy przynajmniej jednego PSZOK-u. Choć temat był już przedmiotem spotkań i konsultacji, to ze względu na jego złożoność, został on ponownie przedyskutowany z reprezentantami wszystkich zabrzańskich rad dzielnic. Urząd Miasta reprezentowali zastępcy prezydenta – Katarzyna Dzióba i Borys Borówka – oraz naczelnicy wydziałów: gospodarowania odpadami komunalnymi, planowania przestrzennego i ekologii.

Uczestnikom zaprezentowana została koncepcja PSZOK-u oraz przykłady realizacji podobnych inwestycji w innych miastach. Następnie odbyła się dyskusja, w ramach której radni mieli okazję zadać pytania oraz wyrazić swoje opinie, propozycje i sugestie. Większość obecnych wyraziła pogląd,
że w mieście powinien powstać nie tylko jeden PSZOK. Zgodzono się, że podlegająca gminie instalacja mogłaby stanowić istotne udogodnienie dla mieszkańców, a zarazem gwarantowałaby wysokie standardy ekologiczne.

Radnym przedstawiono szesnaście potencjalnych lokalizacji utworzenia obiektu oraz uzasadniono, dlaczego najlepsza lokalizacja to teren przy Szybie Franciszek.