Przygotowanie projektu pn.: “Miasto Przestrzenią Rozwoju”

20.10.2020

W ramach przygotowań do realizacji projektu pn.: „Miasto Przestrzenią Rozwoju” udostępniona została ankieta ukierunkowana na pozyskanie od mieszkańców informacji na temat oczekiwań, preferencji, inicjatyw i nowych rozwiązań, które poprawią atrakcyjność naszego miasta na mapie śląskich aglomeracji oraz będą motorem promującym rozwój, projektowanie i kreowanie przestrzeni z wykorzystaniem potencjału naszego miasta.

W tym celu na stronie internetowej www.um.zabrze.pl od 6 do 14 lipca br. mieszkańcy miasta wzięli aktywny udział w sondażu, który jednoznacznie wykazał, że interesują się tym, co dzieje się w Zabrzu.  

Większość ankietowanych, która wzięła udział w badaniu, stanowiły kobiety, jednak przewaga była nieznaczna, gdyż ich udział w badaniu wyniósł 53,40 proc., a mężczyzn 45,60 proc.

Najwięcej wśród ankietowanych osób deklarowało posiadanie wyższego wykształcenia (61,8 proc.), reprezentatywna była też grupa osób z wykształceniem średnim (28,9 proc.).

Wśród zrealizowanych ankiet należało do osób w wieku między 36 a 45 rokiem życia. Znaczny był również udział osób w wieku od 26 do 35 lat.

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 64,2 proc. deklarowała, że mieszka w Zabrzu od urodzenia.

Ankietowanym zadano pytanie otwarte: Czy chciałby Pan(i) zwrócić uwagę na jakąś sprawę, ważną dla Pana(i) jako mieszkańca miasta?

Zebrane w sondażu dane zostały wykorzystane m.in. do przygotowania projektu “Miasto Przestrzenią Rozwoju” w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

W załączeniu – Raport z badania ankietowego w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”