Kolejny etap modernizacji torowisk w Zabrzu

15.10.2020

Niebawem w naszym mieście rozpocznie się kolejny etap modernizacji infrastruktury tramwajowej. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. przeprowadzi remont torowiska w Mikulczycach, a także wzdłuż ulicy Wolności. Inwestycja będzie kosztować ponad 80 mln złotych.

Przebudowana zostanie infrastruktura:

– wzdłuż ul. Wolności (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki). To 2,76 km torów, których remont za kwotę ponad 11 mln zł rozpocznie się w pierwszych miesiącach 2021 r.
– od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (browar) do granicy z Rudą Śląska. Projekt wart aż 18 mln zł rozpocznie się w pierwszej połowie 2021 r.
– na przejeździe drogowo-tramwajowym ul. Knurowskiej z ul. Wolności, na granicy Zabrza i Gliwic. Prace o wartości ponad 3 mln rozpoczną się w pierwszy kwartale 2021 r.
– od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego. To aż 3,35 km torowiska, które zostanie przebudowane za blisko 40 mln zł. Prace rozpoczną się w 2021 r.

Aktualnie trwają prace w ciągu ul. Bytomskiej – od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek (wraz z pętlą). To kolejne blisko 15 mln zł zainwestowane w Zabrzu.

Łącznie, wartość wszystkich inwestycji związanych z infrastrukturą tramwajową, które zostaną przeprowadzone do końca 2022 r. w Zabrzu wyniesie ponad 160 mln zł. Znaczna część tych środków pochodzi z funduszy Unii Europejskiej i budżetu Miasto Zabrze.