Spotkanie z przedstawicielami firmy ALBA

14.10.2020

W związku ze zmianą operatora realizującego w Zabrzu zadania z zakresu odbioru odpadów komunalnych odbyło się wczoraj spotkanie z prezesem i wiceprezesem firmy ALBA Polska sp. z o.o. Podczas rozmów wyrażone zostało niezadowolenie z powodu opóźnień w odbiorze poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta.

Przedstawiciele firmy ALBA zadeklarowali, że na czas trwającego okresu przejściowego zwiększona zostanie ilość sprzętu oraz osób zaangażowanych w realizację zadania. Działania te mają na celu zapewnienie terminowej realizacji usługi i usunięcia dotychczasowych opóźnień. Firma deklaruje rozwiązanie problemu do końca bieżącego miesiąca.

Dodatkowo, ALBA uruchomiła od dnia dzisiejszego kolejne stanowisko do telefonicznej obsługi mieszkańców (tel. tel.: 32 793 71 91)