Zmiany w zgłaszaniu umów o dzieło dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

09.10.2020

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne zlecające dzieło będą zobowiązani do poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:

  • jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy lub
  • jeżeli w ramach takiej umowy osoba taka nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Obowiązek ten trzeba będzie wykonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy o dzieło, a informacje dotyczące zawartych umów będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek.

Ewidencjonowanie umów o dzieło nie oznacza automatycznego oskładkowania umów. Stanowi to pierwszy krok na drodze do objęcia ich obowiązkowymi ubezpieczeniami. Zanim jednak do tego dojdzie, ZUS wykorzysta ewidencję w toku kontroli u płatników (co wynika z uzasadnienia nowych przepisów).

Pamiętając o tym jak restrykcyjnie ZUS interpretuje pojęcie dzieła, można spodziewać się, że istotny odsetek takich umów zostanie przekwalifikowany na oskładkowane umowy zlecenia lub podobne.

Przykładowo w przypadku przekwalifikowania umowy o dzieło z wynagrodzeniem 5.000 zł brutto na umowę zlecenia lub podobną, płatnik składek będzie musiał zapłacić ok. 2.000 zł zaległych składek plus odsetki za zwłokę.

Nie został jeszcze opublikowany projekt rozporządzenia określającego wzór informacji o umowach o dzieło. Natomiast firmy, które współpracują z osobami fizycznymi na podstawie takich umów powinny przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów.

Nowy obowiązek wynika z przepisów wprowadzonych w ramach ustaw obejmujących tzw. tarczę antykryzysową przeciwdziałających Covid-19.