Rejonowe Dni Działkowca w Zabrzu

09.10.2020

Wczoraj, w siedzibie Delegatury Rejonowej Polskiego Związku Działkowca w Zabrzu, odbyły się Rejonowe Dni Działkowca. Była to okazja do wyrażenia wdzięczności działkowcom za ich pracę, a także podziękowania za zebrane plony.

W trakcie spotkania, w którym udział wzięli m.in. zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Zenon Jabłoński oraz przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu Leszek Budzki, wręczono puchary i dyplomy prezesom tych ogrodów działkowych, które w tym roku obchodzą imponujące lecia istnienia. W tym gronie znalazły się: ROD “Kolejarz” (65-lecie), ROD “Odrodzenie” (75-lecie) oraz ROD “Wiśnia” (85-lecie).

Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD podkreślił, że zabrzańska delegatura związku jest postrzegana, jako najlepsza delegatura w okręgu śląskim, a wdrażane przez jej zarząd rozwiązania stają się wzorcowymi dla innych delegatur.

Warto pamiętać, że ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty jako pomoc charytatywna dla najbiedniejszych rodzin. W czasach pierwszej i drugiej wojny światowej, okresie kryzysu lat 30-tych oraz w ciężkich latach powojennych uprawa działki dawała mieszkańcom szansę przetrwania.

W Polsce ogródki działkowe pojawiły się z końcem XIX wieku, początkowo na obrzeżach miast, a z czasem stały się zielonymi wyspami w ich centrum. W Zabrzu ogrody działkowe stanowią ważny element miejskiej infrastruktury, skupiając bogate życie lokalne. W różnych częściach miasta jest ich obecnie trzydzieści.

Proszę przyjąć podziękowania wraz z wyrazami uznania za oddanie i trud włożony w dbałość o zabrzańskie tereny zielone – zwróciła się do działkowców w okolicznościowym liście prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Efekty Waszej pracy przyczyniają się nie tylko do poprawy stanu środowiska naturalnego, ale wpływają także na estetykę miasta. O sile i znaczeniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spośród wszystkich grup społecznych i zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym.