Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Mikołaja Kopernika

08.10.2020

7 października w Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji Aquarius Kopernik odbyło się spotkanie prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik z mieszkańcami. Poświęcone było aktualnym sprawom dzielnicy oraz miasta.

Omawiano planowane oraz zrealizowane inwestycje w dzielnicy oraz oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności. Podczas spotkania kierownictwo urzędu oraz naczelnicy wydziałów odpowiadali na liczne pytania mieszkańców.

– Podsumowaliśmy razem inwestycje i zadania, jakie w ostatnim czasie miasto zrealizowało na Osiedlu Mikołaja Kopernika. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać także o potrzebach dzielnicy i planach na przyszłość – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.