Okres przejściowy w odbiorze śmieci

08.10.2020

W związku ze zmianą operatora usługi na odbiór odpadów komunalnych, informujemy o ustalonych zasadach, które będą realizowane w okresie przejściowym:

  1. Nowy wykonawca ALBA S.A. podstawia własne pojemniki, zanim firma FCC Polska Sp. z o.o. zrealizuje odbiór swoich pojemników. Chwilowa, podwójna ilość pojemników ma zapobiec sytuacji, w której zatoki byłyby puste, a mieszkańcy nie mieliby gdzie gromadzić odpadów.
  2. Firma FCC Polska Sp. z o.o.  po zakończeniu trwania umowy jest zobowiązana do systematycznego odbioru pojemników zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów dla poszczególnych nieruchomości. Prosimy aby mieszkańcy umożliwili firmie FCC Polska Sp. z o.o. zabranie ich pojemników poprzez pozostawienie ich poza swoją posesją.
  3. FCC Polska Sp. z o.o. powinna zrealizować odbiór własnych (pustych) pojemników nie później niż 24 godziny po pierwszym odbiorze odpadów przez ALBA S.A.
  4. Odpady zgromadzone w pojemnikach stanowiących własność  FCC Polska Sp. z o.o. w październiku odbierze nowy Wykonawca – ALBA S.A.
  5. Wszystkie pojemniki rozmieszczone przez firma FCC Polska Sp. z o.o.  na terenie miasta Zabrze winny być ostatecznie zabrane najpóźniej do 21 października 2020 r.

Więcej informacji w zakładce Odpady komunalne.

WPO ALBA S.A.

Punkt Obsługi Klienta
ul. Krasińskiego 2A, 41-800 Zabrze
tel.: 32 793 71 91
adres mailowy: bok.zabrze@alba.com.pl
kontakt dla klientów: www.alba.com.pl/ebok

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze.

ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi: tel.: (32) 37 33 578  lub 551.

INFORMACJE DOT. OPŁAT (np. nadpłaty, zaległości, zarachowania wpłat itp.): tel.: (32) 37 33 489.

INFORMACJE DOT. DEKLARACJI:
OS. FIZYCZNE (zabudowa jednorodzinna): tel. (32) 37 33 400 lub 401
OS. PRAWNE oraz OS. FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁ. GOSPODARCZĄ:
tel. (32) 37 33 400 lub 401.

SEKRETARIAT WYDZIAŁU ORAZ ZABUDOWA WIELORODZINNA
(zarządcy nieruchomości): tel. (32) 37 33 480.

adres e-mail: sekretariat_gok@um.zabrze.pl