Zabrze przestrzenią rozwoju

Inauguracja roku akademickiego w Zabrzu

08.10.2020

8 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na dwóch wydziałach Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Zabrzu. Rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Wydziale Inżynierii Biomedycznej rozpoczęło ponad tysiąc studentów.

W uroczystościach, które odbyły się dzisiaj na zabrzańskich wydziałach PŚl udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl prof. Jan Kazimierczak, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznejprof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, prodziekan ds. studenckich PŚl dr hab. Aleksandra Kuzior, kadra naukowa oraz delegacja studentów reprezentująca kolegów, którzy całą ceremonię mogli oglądać online. 

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik stwierdziła, że dorobek wydziałów nie tylko umacnia pozycję Politechniki na akademickiej mapie Polski, ale przede wszystkim przyczynia się do budowania wizerunku Zabrza jako miasta przyjaznego dla rozwoju nauki.

– Zabrze postrzegane jest jako innowacyjny ośrodek nauki oraz transferu nowoczesnych technologii. Jednym z priorytetów działalności samorządu w Zabrzu jest bowiem tworzenie klimatu dla rozbudowy zaplecza badawczego ośrodków naukowych, firm i instytucji. Współdziałanie, jakie podejmujemy na wielu płaszczyznach, przyczynia się do podwyższenia kapitału społecznego oraz potencjału naukowego i edukacyjnego Zabrza i całego regionu – podsumowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Prezydent podkreśliła również, że Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej od 25 lat stanowi rozpoznawalny symbol Zabrza na edukacyjnej mapie regionu i kraju, a dzięki bogatym tradycjom oraz nowoczesnemu potencjałowi badawczemu i naukowemu perfekcyjnie łączy działalność akademicką z potrzebami świata gospodarki. Upowszechniając innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne przyczynia się do wzbogacenia możliwości rozwojowych Zabrza i Śląska.

– Warto również podkreślić, że Wydział Inżynierii Biomedycznej, stanowiąc jeden z filarów polskiej nauki, łączy osiągnięcia naukowe z wdrożeniami nowoczesnych technologii i produktów – stwierdziła prezydent Zabrza. – Umacnia w ten sposób pozycję krajowej jednostki naukowo-dydaktycznej, zorientowanej ma potrzeby inżynierskiego wspomagania medycyny, biologii i sportu. Niesłabnące zainteresowanie kandydatów studiami w tym zakresie jest efektem sukcesów wydziału w realizacji misji kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej oraz opracowywania innowacyjnych technologii i wyrobów.

W trakcie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego odbyła się też immatrykulacja studentów pierwszego roku WOiZ oraz WIB PŚl. Ślubowanie złożyli reprezentanci tych, którzy dostali się na studia z najlepszymi wynikami. 

W 1995 roku Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem został przekształcony w Wydział Organizacji i Zarządzania. Od 1 października 1998 roku siedziba Wydziału znajduje się w Zabrzu na ul. Roosevelta 26. Miasto Zabrze współpracuje z Wydziałem w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej, organizacji spotkań z cyklu Forum Zarządzania czy konferencji naukowych. Podejmowane są również wspólne działania na rzecz profilaktyki. Podkreślić należy również współpracę ze szkołami. Wydział Organizacji i Zarządzania podpisał porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

Wydział Inżynierii Biomedycznej powstał w 2010 roku jako pierwszy tego typu wydział w kraju. Od 2012 roku rozpoczął działalność dydaktyczno-naukową w Zabrzu. Inżynieria biomedyczna jest to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, zorientowany na wykorzystanie osiągnięć techniki w medycynie. Miasto współpracuje z Wydziałem przy organizacji konferencji nt. inżynierii biomedycznej. Wydział Inżynierii Biomedycznej podpisał porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 10. Celem jest wspólne podejmowanie działań na rzecz rozwoju młodzieży oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki, a także współdziałanie na rzecz społeczności lokalnej i regionu.