VII Zabrzański Budżet Obywatelski

07.10.2020

Proces ten powoduje konieczność przesunięcia głosowania. Nowy terminarz przedstawia się następująco:

Trwa rozpatrywanie odwołań od niedopuszczenia projektów do głosowania. Po zakończeniu tej procedury zostanie uzupełniony system głosowania elektronicznego oraz zostaną wydrukowane papierowe karty do głosowania.

WyszczególnienieData
Rozpoczęcie składania wniosków20 lipca
Zakończenie składania wniosków20 sierpnia
Zakończenie wstępnej weryfikacji21 września
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania28 września
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań)12 października
Początek głosowania15 października
Koniec głosowania30 października
Ogłoszenie wyników głosowania6 listopada
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2021 r.wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia:
do 15 listopada)