Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze o terminach polowań zbiorowych

02.10.2020

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. w Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizowanych w dniach 18.10.2020 r., 03.11.2020 r., 15.11.2020 r., 22.11.2020 r., 29.11.2020 r., 06.12.2020 r., 13.12.2020 r., 24.12.2020 r., 27.12.2020 r., 31.12.2020 r., 10.01.2021 r., 17.01.2021 r., 24.01.2021 r. oraz 21.02.2021 r. w godzinach od 7:00 do 15:00 polowaniach zbiorowych, na terenie części użytkowej obwodu łowieckiego nr 130.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym Miasto oraz Dla Mieszkańców, pod poniższymi linkami:
https://miastozabrze.pl/kategoria/miasto/,
https://miastozabrze.pl/kategoria/dla-mieszkancow/;

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym obwieszczenia i informacje, pod poniższym linkiem:
https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s|153

oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zarządzania Mieniem na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.