Zabrze pozyskało dofinansowanie na budowę centrów przesiadkowych

29.09.2020

Złożony w urzędzie marszałkowskim wniosek o dofinansowanie budowy centrów przesiadkowych uzyskał dofinansowanie. Ze środków unijnych Miasto Zabrze pozyskało ponad 96 mln zł na realizację tego wartego blisko 120 mln zł projektu.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje budowę dwóch centrów przesiadkowych na terenie Zabrza: w centrum przy ul. Goethego oraz w dzielnicy Rokitnica przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia.

W pierwszej lokalizacji przewidziano budowę obiektu o powierzchni ok. 10,4 tys.m2 z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem P&R oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi. W drugiej lokalizacji przewidziano perony otwarte, niewielki parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2 (poczekalnia i drobne usługi). W obu lokalizacjach przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, strefy Kiss&Ride oraz infrastruktury towarzyszącej (biletomaty, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i tablice zajętości miejsc na parkingu P&R). Przewidziano przebudowę dróg w zakresie koniecznym do włączenia infrastruktury oraz budowę i przebudowę sieci infrastruktury.