Zaproszenie do udziału w projekcie “Postaw na rozwój zawodowy”

24.09.2020

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie z Humaneo zaprasza do udziału w projekcie “Postaw na rozwój zawodowy”.

Mogą w nim wziąć udział osoby zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego w miastach: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy oraz Zabrze, a także w powiatach: będzińskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, lublinieckim, mikołowskim, pszczyńskim, tarnogórskim i zawierciańskim.

Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku 30 lat i więcej, niepracujące: bierne zawodowo lub bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, które są byłymi uczestnikami projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego IX w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu Fundacja oferuje:

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
  • indywidualne poradnictwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie i zgodne z predyspozycjami uczestników projektu lub szkolenia IT
  • szkolenia umiejętności miękkich
  • staże.

Biuro projektu:
ul. Koszarowa 20
43-602 Jaworzno