Spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Rokitnica

24.09.2020

23 września, w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Rokitnicy, odbyło się spotkanie prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik z mieszkańcami. Poświęcone było aktualnym sprawom dzielnicy oraz miasta.

Omawiano planowane oraz zrealizowane inwestycje w dzielnicy oraz oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności. Podczas spotkania kierownictwo urzędu oraz naczelnicy wydziałów odpowiadali na liczne pytania mieszkańców.

– Cieszę się, że wspólnie z mieszkańcami mogliśmy odnieść się do zrealizowanych zadań i inwestycji w dzielnicy. Uwagi i spostrzeżenia uczestników spotkania będą cennym wkładem przy planowaniu kolejnych działań w Zabrzu – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.